Hotell Antoniuse laiendus

Projekteerimise ehitustööde hange – „Antoniuse“ Hotelli laiendus

„Antoniuse“ Hotell –  18 sajandist pärit muinsuskaitselise hoone laiaulatuslikud ümberehitustööd. Projekteerisime ja ehitasime ajaloolisse hoonessse olemasoleva hotelli laienduse, rekonstrueerides hooneosa kõik tehnosüsteemid, ning muutsime täielikult ruumiplaneeringut.

Keeruliseimad etapid olid hoone enrgiatõhususe parandamine, tuleohutusnõuete täitmine ja ekslusiivse sisarhitektuuri loomine – arvestades ka esitatud muinsuskaitselisi erinõudeid.

Veel projekte