Konsultatsioonid

Konsultatsioonid on võimalikud erinevatel perioodidel. Anname konsultatsioone ning teostame ekspertiise ehituse planeerimise , -projekteerimise ja -teostamise käigus. Enne ehituse alustamist võib Tellija vajada konsultatsiooni optimaalsete lahenduste leidmisel ja väljavalimisel. Tihti vajatakse konsultatsiooni selleks, et likvideerida juba tehtud vigu. Kindlasti on kasulikum konsulteerida enne ehitusprotsessi, kuna vigade hilisem likvideerimine on oluliselt kallim, kui kohe õigesti tegemine.