Projekteerimise projektijuhtimine

Mistahes meeskonnatöö viljakus sõltub tema liikmete võimekusest ning nende vahelisest koostööst. Selleks, et saavutada soovitud eesmärk, vajab iga meeskond endale liidrit/juhti, kes on võimeline meeskonnas peituvat potentsiaali õigesti ära kasutama ja muutma meeskonna ühtseks tugevaks löögirusikaks.

 

Projekteerimises on selleks liidriks projekteerimise projektijuht, kelle vastutusalasse kuuluvad muuhulgas sellised tegevused nagu:

 

kliendi soovide kaardistamine

projekti elluviimiseks vajaliku tegevuskava väljatöötamine ja selle täitmise korraldamine

projekti osapoolte vahelise infovahetuse korraldamine

tööde ajagraafiku planeerimine ja selle täitmise kontrollimine

koosolekute läbiviimine ja kokkulepete fikseerimine

projekti vastavuse kontrollimine kokkulepitud nõuetele ja tingimustele

ehitusloa taotlemise korraldamine

kliendi nõustamine kogu projekteerimisprotsessi vältel